GPS Tracker


GPS Trackerจุดประสงค์ของแอปพลิเคชั่นนี้คือการบันทึกข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เพื่อแสดงเส้นทางประจำวันของคุณบนแผนที่ในแอปพลิเคชัน

ประวัติการติดตามสามารถแสดงเป็นรายการหรือเส้นทางบนแผนที่ แผนที่เปิดถนนใช้เป็นผู้ให้บริการแผนที่ แผนที่ถูกแคชสำหรับการใช้งานออฟไลน์ บันทึกสามารถส่งออกเป็นไฟล์ NMEA

Download from Google Play Store