Zaznamenejte screenshoty


Screenshoty jsou zachyceny různými způsoby. Způsob závisí na verzi systému Android a na tom, zda je zařízení zakořeněné či nikoli. Vezměte prosím na vědomí, že nekořenová zařízení se systémem Android 4 nejsou podporována.

Zakořeněná zařízení
Aby bylo možné zachytit snímky obrazovky, musí být přijata žádost o povolení. Přijměte tuto žádost o povolení stisknutím tlačítka «Udělit».
Android 5 až Android 9
Aby bylo možné zachytit snímky obrazovky, musí být přijata žádost o povolení. Zaškrtněte políčko «Nezobrazovat znovu» a tuto žádost o povolení přijměte stisknutím tlačítka «ZAČNĚTE TEĎ». Jakmile budou snímky obrazovky zachyceny, objeví se v oznamovací liště malý symbol .
Android 10
V systému Android 10 nemáte možnost zaškrtnout políčko «Nezobrazovat znovu». Žádost o povolení musí být přijata při každém spuštění Android Spy. Doporučujeme zařízení root nebo upgradovat na Android 11, pokud je to možné.
Android 11
Chcete-li zaznamenat snímky obrazovky, musíte povolit pouze službu Accessibility Service pro Android Spy. Budoucí informace...