Adgang til placering i baggrunden

For at bestemme enhedens placering, selvom skærmen er slukket, skal der gives en tilladelse manuelt. Denne tutorial viser, hvordan man giver denne tilladelse.

2. Tryk på «Adgang til placering i baggrunden».
Adgang til placering i baggrunden
3. Aktivér «Tikkad altid». Tryk på knappen «Tilbage», indtil du vender tilbage til indstillingerne.
Tikkad altid