เข้าถึงตำแหน่งในเบื้องหลัง

เพื่อกำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์แม้ว่าหน้าจอจะถูกปิดอยู่จะต้องได้รับอนุญาตด้วยตนเอง กวดวิชานี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการให้สิทธิ์นี้

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «การอำนวย»
กด «การอำนวย»
2. กด «เข้าถึงตำแหน่งในเบื้องหลัง»
เข้าถึงตำแหน่งในเบื้องหลัง
3. เปิดใช้งาน «อนุญาตตลอด» กดปุ่ม «ย้อนกลับ» จนกว่าคุณจะกลับไปที่การตั้งค่า
อนุญาตตลอด