Deaktiver batterioptimering


Batterioptimering er en systemfunktion, der kan påvirke applikationer negativt. Applikationerne kan blive afbrudt, eller nogle funktioner fungerer ikke som forventet. Det anbefales at deaktivere batterioptimering til applikationer, der kører baggrundsopgaver.

Android Spy og alle applikationer IKKE downloadet fra Google Play Store

1. Åbn applikationsindstillingerne, og tryk på «Deaktiver batterioptimering».
2. Tryk «Tillad».

Applikationer downloadet fra Google Play Store og kører i Android 6-11

1. Åbn applikationsindstillingerne, og tryk på «Deaktiver batterioptimering».
2. Vælg "Alt".
3. Deaktiver batterioptimering for den respektive applikation.

Applikationer downloadet fra Google Play Store og kører i Android 12

1. Åbn applikationsindstillingerne, og tryk på «Deaktiver batterioptimering».
2. Tryk «Batteri».
3. Vælg «Ubegrænset».