Deaktiver batterioptimering

Batterioptimering er en systemfunktion, der kan påvirke applikationer negativt. Applikationerne kan blive afbrudt, eller nogle funktioner fungerer ikke som forventet. Det anbefales at deaktivere batterioptimering til applikationer, der kører baggrundsopgaver som Android Spy.

Allerede under installationen vises tilladelsesanmodningen for at deaktivere batterioptimeringen. Hvis du har savnet denne anmodning, skal du følge den følgende beskrivelse. Følg dette link for apps downloadet fra Google Play Store.

1. Åbn Android Spy-indstillingerne. Tryk på «Deaktiver batterioptimering».
Tryk på «Deaktiver batterioptimering».
2. Tryk på «Tillad».
Tryk på «Tillad».