Dezaktywuj optymalizację baterii


Optymalizacja baterii to funkcja systemu Android. Ta funkcja może negatywnie wpłynąć na Szpiega Androida. Aplikacja może zostać zamknięta lub niektóre funkcje nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Zaleca się dezaktywację optymalizacji baterii dla Android Spy. Aby to zrobić, po prostu otwórz ustawienia Android Spy i dotknij «Dezaktywuj optymalizację baterii». W następnym oknie dialogowym dotknij «Zezwól».

Optymalizację baterii należy wyłączyć ręcznie dla narzędzi Keylogger, Screenshot Recorder i Face Capture, jeśli zostały one zainstalowane ze sklepu Google Play. Jeśli nie zostały zainstalowane ze sklepu Google Play, procedura jest taka sama, jak w przypadku Android Spy, wyjaśnione powyżej.

1. Uruchom ustawienia systemu i dotknij «Aplikacje».
2. W prawym górnym rogu dotknij trzech kropek i przycisku «Specjalny dostęp».
3. Stuknij w «Optymalizuj zużycie baterii».
4. Zmień z «Aplikacje niezoptymalizowane» na «Wszystkie».
5. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i wyłącz optymalizację baterii.