Avaktivera batterioptimering

Batterioptimering är en systemfunktion som kan påverka applikationer negativt. Programmen kan komma att avslutas eller vissa funktioner fungerar inte som förväntat. Det rekommenderas att avaktivera batteriet optimering för applikationer som kör bakgrundsuppgifter som Android Spy.

Redan under installationen visas tillståndsförfrågan för att avaktivera batteriet optimering. Om du missade den här förfrågan måste du följa följande beskrivning. Följ den här länken för Apps nedladdade från Google Play-butiken.

1. Öppna Android Spy-inställningarna. Tryck på «Avaktivera batterioptimering».
Tryck på «Avaktivera batterioptimering».
2. Tryck på «Tillåt».
Tryck på «Tillåt».