Schakel batterijoptimalisatie uit


Batterij-optimalisatie is een Android-systeemfunctie. Deze functie kan Android Spy negatief beïnvloeden. De toepassing wordt mogelijk beëindigd of sommige functies werken niet zoals verwacht. Het wordt aanbevolen om de batterij-optimalisatie voor Android Spy uit te schakelen. Om dit te doen, opent u gewoon de Android Spy-instellingen en tikt u op «Batterijoptimalisatie deactiveren». Tik in het volgende dialoogvenster op «Toestaan».

De batterij-optimalisatie moet handmatig worden gedeactiveerd voor tools Keylogger, Screenshot Recorder en Face Capture als ze zijn geïnstalleerd vanuit Google Play Store. Als ze niet zijn geïnstalleerd vanuit de Google Play Store, is de procedure hetzelfde als bij Android Spy, zoals hierboven uitgelegd.

1. Start de systeeminstellingen en tik op «Apps».
2. Tik in de rechterbovenhoek op de drie puntjes en op «Speciale toegang».
3. Tik op «Batterijgebruik optimaliseren».
4. Verander van «Apps niet geoptimaliseerd» naar «Alle».
5. Scroll naar de relevante applicatie en schakel batterij-optimalisatie uit.