ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่


การเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่เป็นฟังก์ชันของระบบที่อาจส่งผลเสียต่อแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันอาจถูกยกเลิกหรือฟังก์ชันบางอย่างไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ขอแนะนำให้ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่สำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

Android Spy และแอปพลิเคชันทั้งหมดไม่ได้ดาวน์โหลดจาก Google Play Store

1. เปิดการตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วกด «ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่»
2. กด «อนุญาต».

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store และทำงานใน Android 6-11

1. เปิดการตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วกด «ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่»
2. เลือก «ทั้งหมด».
3. ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่สำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก Google Play Store และทำงานใน Android 12

1. เปิดการตั้งค่าแอปพลิเคชันแล้วกด «ปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่»
2. กด «แบตเตอรี่».
3. เลือก «ไม่จำกัด».