Deaktiver batterioptimalisering


Batterioptimalisering er en Android-systemfunksjon. Denne funksjonen kan påvirke Android Spy negativt. Programmet kan bli avsluttet eller noen funksjoner fungerer ikke som forventet. Det er anbefalt å deaktivere batterioptimalisering for Android Spy. For å gjøre dette, bare åpne Android Spy-innstillingene og trykk på «Deaktiver batterioptimalisering». Trykk på «Tillat» i neste dialog.

Batterioptimaliseringen må deaktiveres manuelt for verktøy Keylogger, Screenshot Recorder og Face Capture hvis de er installert fra Google Play Store. Hvis de ikke er installert fra Google Play Store, er prosedyren den samme som med Android Spy, forklart ovenfor.

1. Start systeminnstillingene og trykk på «Apper».
2. Trykk på de tre punktene øverst til høyre og på «Spesiell tilgang».
3. Trykk på «Optimaliser batteribruk».
4. Bytt fra «Apper ikke optimalisert» til «Alle».
5. Bla til det aktuelle programmet og slå av batterioptimalisering.