Deaktiver batterioptimalisering


Batterioptimalisering er en systemfunksjon som kan påvirke applikasjoner negativt. Det kan hende at programmene blir avsluttet eller at noen funksjoner ikke fungerer som forventet. Det anbefales å deaktivere batterioptimalisering for applikasjoner som kjører bakgrunnsoppgaver.

Android Spy og alle applikasjoner IKKE lastet ned fra Google Play Store

1. Åpne applikasjonsinnstillingene og trykk «Deaktiver batterioptimalisering».
2. Trykk på «Tillat».

Apper lastet ned fra Google Play Store og kjører i Android 6-11

1. Åpne applikasjonsinnstillingene og trykk «Deaktiver batterioptimalisering».
2. Velg «Alle».
3. Deaktiver batterioptimalisering for den respektive applikasjonen.

Apper lastet ned fra Google Play Store og kjører i Android 12

1. Åpne applikasjonsinnstillingene og trykk «Deaktiver batterioptimalisering».
2. Trykk på «Batteri».
3. Velg «Ubegrenset».