Deaktiver batterioptimalisering

Batterioptimalisering er en systemfunksjon som kan påvirke applikasjoner negativt. Det kan hende at programmene blir avsluttet eller at noen funksjoner ikke fungerer som forventet. Det anbefales å deaktivere batterioptimalisering for applikasjoner som kjører bakgrunnsoppgaver som Android Spy.

Allerede under installasjonen vises tillatelsesforespørselen å deaktivere batterioptimaliseringen. Hvis du savnet denne forespørselen, må du følge den følgende beskrivelsen. Følg denne linken for Apps lastet ned fra Google Play-butikken.

1. Åpne Android Spy-innstillingene. Trykk på «Deaktiver batterioptimalisering».
Trykk på «Deaktiver batterioptimalisering».
2. Trykk på «Tillat».
Trykk på «Tillat».