Záznam obrazovky telefonu

Záznam obrazovky telefonuFunkce snímku obrazovky Android Spy zachycuje screenshoty automaticky ve volném selektovatelném intervalu, velikosti a kvalitě. Funkce detekce změn obrazu může zrušit snímky obrazovky, pokud se obsah obrazovky významně nezměnil. To může pomoci snížit množství dat, které mají být přenášeny. Screenshoty jsou zachyceny s různými metodami v závislosti na použité verzi Android. Sledujte tento odkaz na podrobný popis, jak lze screenshoty zaznamenávat s Android Spy.

Test 3 dny zdarma!

Nastavení pro zachycení screenshotůTato funkce má určitá užitečná nastavení pro snížení množství dat, která musí být odeslána.

Kvalita JPEG
Definuje kvalitu komprese obrázku v procentech. Čím nižší je kvalita, tím menší je velikost souboru.

Velikost obrázku
Definuje délku nejdelší strany obrázku v pixelech. Čím menší je velikost obrázku, tím menší je velikost souboru.

Detekce změny obrazu
Definuje minimální změnu čar v obrázku ve srovnání s posledním snímkem obrazovky. Snímek obrazovky bude zaznamenán, jakmile změna v obrázku přesáhne částku. Čím nižší částka, tím více snímků bude pořízeno.

Interval záznamu
Definuje minimální interval mezi snímky obrazovky v sekundách. Čím je interval kratší, tím více snímků bude pořízeno.