Vestavěná funkce nahrávání hovorů pro Android

Funkce nahrávání hovorů integrovaná Android musí být aktivována nebo deaktivována v závislosti na tom, která metoda je vybrána v nastavení Android Spy.

1. Otevřete aplikaci pro telefon.
Otevřete aplikaci pro telefon.
2. Stiskněte symbol nabídky v pravém horním rohu a poté «Nastavení».
Stiskněte symbol nabídky v pravém horním rohu a poté «Nastavení».
3. Stiskněte «Nahrát hovory».
Stiskněte «Nahrát hovory».
4. Aktivovat nebo deaktivovat «Automatické nahrávání hovorů».
Automatické nahrávání hovorů