Aktivujte Android Spy


Pokud jste již aktivovali Android Spy a chtěli byste změnit licenci, která je připojena k vašemu zařízení, můžete tak učinit, dokud nevyprší platnost aktuálně použité licence. Navštivte stránku zařízení svého účtu a klikněte na «Změnit licenci». Po vypršení platnosti stávající licence bude Android Spy deaktivován a odkaz «Změnit licenci» již není k dispozici. Poté je třeba znovu aktivovat Android Spy, jak je popsáno níže.

1. Otevřete nastavení pro Android Spy a klepněte na «Aktivace».
2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu, na kterém jste vytvořili: https://my.a-spy.com. Klepněte na «OK».
3. Pokud máte více než jednu platnou a nepoužitou licenci, vyberte licenci. Klepněte na «Další».
4. Klepněte na «OK».