Ta opp telefon skjermbilde

Ta opp telefon skjermbildeSkjermbildefunksjonen til Android Spy fanger skjermbilder automatisk i gratis valgbart intervall, størrelse og kvalitet. Bildeendringsdeteksjonsfunksjonen kan kaste bort skjermbilder hvis skjerminnholdet ikke har endret seg betydelig. Dette kan bidra til å redusere mengden data som skal overføres. Skjermbilder er fanget med forskjellige metoder, avhengig av den brukte Android-versjonen. Vennligst følg denne lenken for en detaljert beskrivelse av hvordan skjermbilder kan spilles inn med Android Spy.

Test 3 dager gratis!

Innstillinger for å fange skjermbilderDenne funksjonen har noen nyttige innstillinger for å redusere mengden data som må sendes.

JPEG-kvalitet
Definerer komprimeringskvaliteten til bildet i prosent. Jo lavere kvalitet, jo mindre filstørrelse.

Bildestørrelse
Definerer lengden på den lengste siden av bildet i piksler. Jo lavere bildestørrelse, desto mindre filstørrelse.

Deteksjon av bildeendring
Definerer minste endring av linjer i bildet sammenlignet med det siste skjermbildet. Et skjermbilde blir spilt inn så snart endringen i bildet overstiger beløpet. Jo lavere beløp, jo flere skjermbilder blir tatt.

Record intervall
Definerer minimumsintervallet mellom skjermbilder på sekunder. Jo kortere intervall, desto flere skjermbilder blir tatt.