Povolit omezená nastavení

Počínaje Androidem 13 může být nutné zapnout omezená nastavení pro Android Spy pro aktivaci služby přístupnosti. Chcete-li se tomuto dalšímu kroku vyhnout, nainstalujte Android Spy pomocí Android Spy Installer nebo Android Spy Viewer. Oba jsou k dispozici na stránce stahování.

Počínaje Androidem 13, «Přístupnost» může být šedá. Stejně tak stiskněte.
Uvidíte zprávu jako na snímku obrazovky.

Postupujte podle pokynů a povolte omezené nastavení pro Android Spy.

1. V zařízení Android otevřete aplikaci Nastavení. Klepněte na Aplikace. Klepněte na aplikaci, u které chcete zapnout omezená nastavení. Pokud ji nemůžete najít, nejdříve klepněte na Zobrazit všechny aplikace nebo O aplikaci.
Stiskněte «Aplikace».
2. Vyhledejte a stiskněte «Nastavení» v seznamu. Podívejte se na ikonu aplikace, pokud existuje více aplikací se stejným názvem.
Vyhledejte a stiskněte «Nastavení».
3. Stiskněte 3 tečky v pravém horním rohu, jak je znázorněno na následujícím snímku.
Stiskněte 3 tečky.
4. Stiskněte «Povolit omezená nastavení» Jak je znázorněno na následujícím snímku obrazovky. Po povolení omezeného nastavení můžete nadále povolit službu přístupnosti pro Android Spy.
Povolit omezená nastavení