Aktivujte ladění USB


Před instalací Android Spy s Android Spy Installer musí být aktivováno ladění USB.

1. Spusťte nastavení zařízení a stiskněte symbol hledání.
2. Zadejte «build» a v níže uvedeném seznamu stiskněte «Číslo sestavení».
3. Stiskněte «Číslo sestavení» 7krát, dokud se nezobrazí zpráva «Režim vývojáře byl zapnutý».
4. Vraťte se k vyhledávání, zadejte «usb» a v níže uvedeném seznamu stiskněte «Ladění USB».
5. Zapněte «Ladění USB».
Možnosti vývojáře lze po procesu instalace znovu deaktivovat.