Povolit přístup oznámení

Aby bylo možné zaznamenávat oznámení, musí být přístup k oznámení aktivováno ručně pro Android Spy. Tento výukový program ukazuje, jak umožnit přístup k oznámení o Android Spy.

1. Otevřeno Android Spy nastavení. Stiskněte «ČINNOSTI» a poté stiskněte «Oznámení».
Otevřete nastavení pro Android Spy.
2. Aktivace «Nastavení». Stiskněte tlačítko «Zpět», dokud se vrátíte do nastavení.
Povolit «Nastavení».