Povolit přístup oznámení


Aby bylo možné zaznamenávat oznámení, musí být přístup k oznámení aktivováno ručně pro Android Spy. Tento výukový program ukazuje, jak umožnit přístup k oznámení o Android Spy.

1. Otevřete nastavení pro Android Spy, přejděte na «ČINNOSTI» a stiskněte «Oznámení».
Otevřete nastavení pro Android Spy.
2. Povolit «Nastavení» a stisknutím tlačítka zpět se vrátíte.
Povolit «Nastavení».