Android Spy Installer för Windows

Denna Windows-applikation installerar Android Spy på en Android-enhet. Installationen med denna applikation har följande fördelar:

Följande villkor måste uppfyllas:

1. Ladda ner och starta installationsprogrammet på en Windows-dator. Om alla villkor uppfylls trycker du på «START».
Om alla villkor uppfylls trycker du på «START».
2. Ange e-postadressen och ditt lösenord. Tryck på «Download».
Tryck på «Ladda ner Android Spy».
3. Godkänn tillståndsbegäran på enheten.
Godkänn tillståndsbegäran på enheten.
4. Så snart Android Spy har installerats och startat aktiveras Android Spy på enheten.
Aktivera Android Spy
5. Utvecklaralternativ kan inaktiveras igen efter installationen. Öppna utvecklaralternativen och stäng av det första alternativet.
Utvecklaralternativ kan inaktiveras igen efter installationen.