Ring inspelare för Android

Ring inspelare för AndroidRing inspelare funktionen hos Android Spy fångar inte bara telefonsamtal med nummer, namn från kontaktlistan och samtalstid, men också rösten. Den inspelade rösten kan höras och hämtas från användarkontot. Kvaliteten på röstinspelningen beror på enheten. Observera också de krav och anteckningar som anges nedan.

Testa 3 dagar gratis!

Krav
Börja med Android 10 Det är väldigt viktigt att aktivera tillgänglighetstjänsten för Android Spy. Annars kommer samtalsinspelaren att spela in bara tystnad. Tillgänglighetstjänsten för Android Spy måste aktiveras manuellt och är också ett krav på andra egenskaper hos Android Spy. Vänligen följ den här länken för en detaljerad beskrivning Hur aktiveras tillgänglighetstjänsten för Android Spy.

Notera
Android-operativsystemet levereras med egen samtalsinspelningsfunktion. Om den här funktionen är aktiverad kan ingen annan app spela in rösten samtidigt. Istället kommer bara tystnad att spelas in. Det här är också fallet, om en annan app är försök att spela in rösten samtidigt. Vänligen följ den här länken för en detaljerad beskrivning Så här inaktiverar du den här funktionen i Android-inställningarna.