Ring inspelare för Android

Ring inspelare för AndroidRing inspelare funktionen hos Android Spy fångar inte bara telefonsamtal med nummer, namn från kontaktlistan och samtalstid, men också rösten. Den inspelade rösten kan höras och hämtas från användarkontot. Kvaliteten på röstinspelningen beror på enheten och inställningarna som beskrivs nedan.

Testa 3 dagar gratis!

Call recording settingsDet finns två metoder för samtalsinspelning:

Metod 1
Denna metod använder Android Spy-samtalsregistreringsfunktionen. Kvaliteten på inspelningarna beror på enheten. Den Android-inbyggda samtalinspelningsfunktionen måste inaktiveras. Om den här funktionen är aktiverad kan ingen annan app spela in rösten samtidigt. Det här är också fallet, om en annan app är försök att spela in rösten samtidigt. Tryck här för en detaljerad beskrivning, hur du inaktiverar den Android-inbyggda samtalsinspelningsfunktionen.

Metod 2
Denna metod använder den Android-inbyggda samtalsinspelningsfunktionen. Den Android-inbyggda samtalinspelningsfunktionen måste aktiveras. Tryck här för en detaljerad beskrivning, hur du aktiverar den Android-inbyggda samtalinspelningsfunktionen.