Tillåt anslutning av bakgrundsdata

Android-operativsystemet kan blockera användningen av bakgrundsdataanslutning. Detta kommer att hända när «Data Saver»-läget är aktivt. I det här fallet kanske du inte kan se några nya poster i ditt användarkonto. Handledningen nedan visar hur man tillåter bakgrundsdataanslutningen för Android Spy, även om «Data Saver»-läget är aktivt.

1. Öppna Android Spy-inställningarna. Tryck på «Bakgrundsdataförbindelse».
Bakgrundsdataförbindelse
2. Se till att «Tillåt användning av bakgrundsdata» och «Tillåt bakgrund medan datasparing på» är aktiverade.
Tillåt användning av bakgrundsdata