Tillåt anslutning av bakgrundsdata


Android-operativsystemet kan blockera användningen av bakgrundsdataanslutning för Android Spy. Tutorialen nedan visar hur du tillåter bakgrundsuppkoppling för Android Spy.

1. Öppna inställningarna för Android Spy. Klicka på «Bakgrundsdataförbindelse» så omdirigeras du till inställningarna för dataförbindelsen.
2. Se till att «Tillåt användning av bakgrundsdata» och «Tillåt bakgrund medan datasparing på» är aktiverade.