Installer med Android Spy installasjonsprogram for Windows


Installasjonsprogrammet for Windows installerer Android Spy-appen på en Android enhet. Installasjonen med denne metoden har fordelen at Play Protect ikke trenger å deaktiveres. Videre gjøres alle nødvendige innstillinger automatisk. Du må bare aktivere Android Spy.

Følgende forhold må være oppfylt:

1. Last ned og start installasjonsprogrammet på en Windows-datamaskin. Trykk på «START» hvis alle forhold er oppfylt.
Trykk på «START» hvis alle forhold er oppfylt.
2. Skriv inn e-postadressen og passordet til kontoen din. Trykk på «Download».
Trykk på «Last ned Android Spy».
3. Godta tillatelsesforespørselen på enheten.
Godta tillatelsesforespørselen på enheten.
4. Så snart Android Spy er installert og startet, aktiverer du Android Spy på enheten.
Aktiver Android Spy
5. Utvikleralternativer kan deaktiveres igjen etter installasjonsprosessen. Åpne utvikleralternativene og slå av det første alternativet.
Utvikleralternativer kan deaktiveres igjen etter installasjonsprosessen.