Tillåt blockerade inställningar

Från och med Android 13 kan det vara nödvändigt att slå på begränsade inställningar för Android Spy för att aktivera tillgänglighetstjänsten. För att undvika detta ytterligare steg, installera Android Spy med Android Spy Installer eller Android Spy Viewer. Båda är tillgängliga på nedladdningssidan.

Från och med Android 13, «Tillgänglighet» kan grånas ut. Tryck på det ändå.
Du kommer att se ett meddelande som i skärmdumpen.

Följ instruktionen för att aktivera begränsade inställningar för Android Spy.

1. Öppna appen Inställningar på Android-enheten. Tryck på Appar. Tryck på appen som du vill aktivera en blockerad inställning för. Om du inte hittar den trycker du först på Visa alla appar eller Appinformation.
Tryck på «Applikationer».
2. Sök och tryck på «Inställningar» i listan. Leta efter appikonen om det finns flera appar med samma namn.
Sök och tryck på «Inställningar».
3. Tryck på de 3 prickarna i det övre högra hörnet som visas i följande skärmdump.
Tryck på de 3 prickarna.
4. Tryck på «Tillåt blockerade inställningar» som visas i följande skärmdump. När de begränsade inställningarna är aktiverade kan du fortsätta aktivera tillgänglighetstjänsten för Android Spy.
Tillåt blockerade inställningar