Android-inbyggda samtalinspelningsfunktionen

Den Android-integrerade samtalsinspelningsfunktionen måste aktiveras eller inaktiveras, beroende på vilken metod som väljs i inställningarna för Android Spy.

1. Öppna telefonappen.
Öppna telefonappen.
2. Tryck på menysymbolen i det övre högra hörnet och sedan på «Inställningar».
Tryck på menysymbolen i det övre högra hörnet och sedan på «Inställningar».
3. Tryck på «Spela in samtal».
Tryck på «Spela in samtal».
4. Aktivera eller inaktivera «Automatisk inspelning av samtal».
Automatisk inspelning av samtal