Inaktivera automatisk inspelning av samtal


För att spela in röst för telefonsamtal måste systemets interna samtalinspelningsfunktion vara avstängd. Denna handledning visar hur du stänger av den här funktionen för automatisk inspelning av samtal.

1. Öppna telefonappen.
2. Tryck på menysymbolen i det övre högra hörnet och sedan på Inställningar.
3. Tryck på "Spela in samtal".
4. Stäng av "Automatisk inspelning av samtal".