Aktivera tillgänglighet


Denna handledning visar hur du kan aktivera tillgänglighet för Android Spy för att spela in beröringar och textändringar.

1. Öppna inställningarna för Android Spy och klicka på «Aktiviteter».
2. Klicka på «Skärm berör» eller «Keystrokes». En dialog öppnas med en förklaring av hur man går vidare.
3. This page looks slightly different in different versions of Android. Just looking for «Services» and touch on «Accessibility».
4. Switch on «Accessibility». After that touch two times the back button to return to the settings.