แก้ไขข้อบกพร่อง USB เปิดใช้งาน


ก่อนที่จะสามารถติดตั้ง Android Spy ได้โดยต้องเปิดใช้งานการดีบัก USB ของ Android Spy Installer

1. เริ่มการตั้งค่าของอุปกรณ์และกดสัญลักษณ์ค้นหา
2. พิมพ์ «build» แล้วกด «หมายเลขรุ่น» ในรายการด้านล่าง
3. กด «หมายเลขรุ่น» 7 ครั้งจนกว่าคุณจะเห็นข้อความ «เปิดโหมดนักพัฒนาแล้ว»
4. กลับไปที่การค้นหาพิมพ์ «usb» และกด «แก้ไขข้อบกพร่อง USB» ในรายการด้านล่าง
5. เปิด «แก้ไขข้อบกพร่อง USB»
ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาสามารถปิดใช้งานได้อีกครั้งหลังจากขั้นตอนการติดตั้ง