Aktiver Android Spy

Hver Android Spy-installasjon må aktiveres med en gyldig lisens. Så snart gyldigheten av en lisens er utløpt, blir lisensen automatisk erstattet med neste gyldige lisens. Hvis det ikke er noe gyldig lisens tilgjengelig i brukerkontoen din, vil Android Spy-appen bli deaktivert, og opptaket vil bli stoppet. Hvis appen skal brukes igjen etter deaktivering, må appen aktiveres igjen med en gyldig lisens. Følgende opplæring viser hvordan Android Spy App vil bli aktivert med en lisens.

1. Åpne Android Spy-innstillingene. Trykk på «Aktivering».
Åpne Android Spy-innstillingene.
2. Skriv inn e-postadressen og passordet til kontoen din. Trykk på «OK».
Skriv inn e-postadressen og passordet til kontoen din.
3. Velg en lisens, hvis du har mer enn en gyldig og ubrukt lisens i kontoen din. Trykk på «Neste».
Velg en lisens, hvis du har mer enn en gyldig og ubrukt lisens i kontoen din.
4. Trykk på «OK». Android Spy App er nå aktivert.
Android Spy App er nå aktivert.