Aktywuj Android Spy


Jeśli masz już aktywowaną aplikację Android Spy i chcesz zmienić licencję podłączoną do Twojego urządzenia, możesz to zrobić, dopóki aktualnie używana licencja nie wygasa. Wejdź na stronę urządzenia swojego konta i kliknij «Zmień licencję». Po wygaśnięciu bieżącej licencji Android Spy zostanie wyłączony, a link «Zmień licencję» nie będzie już dostępny. Następnie musisz ponownie aktywować Android Spy, jak opisano poniżej.

1. Otwórz ustawienia Android Spy i dotknij «Aktywacja».
2. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta utworzonego na: https://my.a-spy.com. Stuknij w «OK».
3. Jeśli masz więcej niż jedną ważną i nieużywaną licencję, wybierz licencję. Stuknij w «Dalej».
4. Stuknij w «OK».