Aktywuj Android Spy

Każda instalacja Android Spy musi być aktywowana z ważną licencją. Gdy tylko ważność licencji została wygasła, licencja zostanie automatycznie zastąpiona wraz z następną prawidłową licencją. Jeśli nie ma ważnej licencji na koncie użytkownika, aplikacja Android Spy zostanie wyłączona, a nagranie zostanie zatrzymane. Jeśli aplikacja ma być używana ponownie po dezaktywacji, aplikacja musi być ponownie aktywowana z ważną licencją. Poniższy samouczek pokazuje, jak aplikacja Android Spy zostanie aktywowana z licencją.

1. Otwórz ustawienia Android Spy. Naciśnij «Aktywacja».
Otwórz ustawienia Android Spy.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło swojego konta. Naciśnij «OK».
Wprowadź adres e-mail i hasło swojego konta.
3. Wybierz licencję, jeśli masz więcej niż jedną ważną i nieużywaną licencję na swoim koncie. Naciśnij «Kolejny».
Wybierz licencję, jeśli masz więcej niż jedną ważną i nieużywaną licencję na swoim koncie.
4. Naciśnij «OK». Aplikacja Android Spy jest teraz aktywowana.
Aplikacja Android Spy jest teraz aktywowana.