Tillat begrensede innstillinger

Fra og med Android 13 kan det være nødvendig å slå på begrensede innstillinger for Android Spy for å aktivere tilgjengelighetstjenesten. For å unngå dette ekstra trinnet, installer Android Spy med Android Spy Installer eller Android Spy Viewer. Begge er tilgjengelige på nedlastingssiden.

Fra og med Android 13, «Tilgjengelighet» kan bli grått ut. Trykk på det uansett.
Du vil se en melding som på skjermbildet.

Følg instruksjonen for å aktivere begrensede innstillinger for Android Spy.

1. Åpne Innstillinger-appen på Android-enheten. Trykk på Apper. Trykk på appen du vil slå på en begrenset innstilling for. Hvis du ikke finner den, kan du først trykke på Se alle appene eller App-info.
Trykk «Applikasjoner».
2. Søk og trykk på «Innstillinger» på listen. Se etter appikonet hvis det er flere apper med samme navn.
Søk og trykk på «Innstillinger».
3. Trykk på de 3 prikkene i øverste høyre hjørne som vist på følgende skjermbilde.
Trykk på de 3 prikkene.