อนุญาตการตั้งค่าที่จํากัด

เริ่มต้นด้วย Android 13 อาจจำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าที่ จำกัด สำหรับ Android Spy เพื่อเปิดใช้งานบริการการเข้าถึง เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนเพิ่มเติมนี้ให้ติดตั้ง Android Spy ด้วย Android Spy Installer หรือ Android Spy Viewer ทั้งสองมีอยู่ในหน้าดาวน์โหลด

เริ่มต้นด้วย Android 13 «ความสามารถเข้าถึงได้» อาจเป็นสีเทา กดมันต่อไป
คุณจะเห็นข้อความเช่นในภาพหน้าจอ

ทำตามคำแนะนำเพื่อเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ จำกัด สำหรับ Android Spy

1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์ Android แตะแอป แตะแอปที่ต้องการเปิดการตั้งค่าที่จํากัด หากไม่พบแอปดังกล่าว ให้แตะดูแอปทั้งหมดหรือข้อมูลแอปก่อน
กด«แอพ»
2. ค้นหาและกด«การตั้งค่า»ในรายการ ค้นหาไอคอนแอพหากมีแอพหลายตัวที่มีชื่อเดียวกัน
ค้นหาและกด«การตั้งค่า»
3. กด 3 จุดที่มุมขวาบนดังแสดงในภาพหน้าจอต่อไปนี้
กด 3 จุด