เปิดใช้งานการเข้าถึงการแจ้งเตือน

ในการบันทึกการแจ้งเตือนการเข้าถึงการแจ้งเตือนจะต้องเปิดใช้งานด้วยตนเองสำหรับ Android Spy บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงการแจ้งเตือนสำหรับ Android Spy

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «กิจกรรม» จากนั้นกด «การแจ้งเตือน»
เปิดการตั้งค่าสำหรับ Android Spy
2. เปิดใช้งาน «การตั้งค่า» กดปุ่ม «ย้อนกลับ» จนกว่าคุณจะกลับไปที่การตั้งค่า
เปิดใช้งาน «การตั้งค่า»