Ring opptaker for Android

Ring opptaker for AndroidRing opptaker funksjonen til Android Spy fanger ikke bare telefonsamtaler med nummer, navn fra kontaktlisten og samtalevarighet, men også stemmen. Den innspilte stemmen kan høres og lastes ned fra brukerkontoen. Kvaliteten på stemmeopptaket avhenger av enheten og innstillingene beskrevet nedenfor.

Test 3 dager gratis!

Call recording settingsDet er to metoder for tilgjengelige samtaleopptak:

Metode 1
Denne metoden bruker Android Spy samtaleopptak-funksjonen. Kvaliteten på opptakene avhenger av enheten. Den innebygde Android samtaleopptak-funksjonen må deaktiveres. Hvis denne funksjonen er aktivert, kan ingen annen app registrere stemmen på samme tid. Dette er også tilfelle, hvis en annen app er forsøk på å registrere stemmen på samme tid. Trykk her for en detaljert beskrivelse, hvordan du deaktiverer Android innebygde samtaleopptaksfunksjon.

Metode 2
Denne metoden bruker Android-innebygde samtaleopptaksfunksjon. Den innebygde Android-innebygde samtalen må aktiveres. Trykk her for en detaljert beskrivelse, hvordan du aktiverer Android innebygde samtaleopptaksfunksjon.