Dölj appsymbolen

Från och med Android 10 måste Android Spy-appen installeras med installationsprogrammet för Android eller Windows för att dölja symbolen i starten. Det finns fortfarande möjligheten i anordningar av vissa tillverkare (t ex Samsung) för att dölja appsymbolen i app-launcher. Annars kan starten omdirigeras till systeminställningarna med följande alternativ:

Öppna inställningarna för Android Spy. Aktivera «Omdirigera appstart». Detta kommer att omdirigera början av Android Spy till systeminställningarna. När detta alternativ har aktiverats kan Android Spy-inställningarna endast öppnas genom att ringa det angivna telefonnumret.
Omdirigera appstart

I Android 9 och innan måste endast ett alternativ aktiveras:

Öppna inställningarna för Android Spy. Aktivera «Dölj appsymbolen». Symbolen kommer att döljas efter några sekunder eller efter en enhet omstart. När detta alternativ har aktiverats kan Android Spy-inställningarna endast öppnas genom att ringa det angivna telefonnumret.
Dölj appsymbolen

Samsung-Enheter

1. Tryck på en ledig plats på startskärmen i ca 3 sekunder.
Press on a free place.
2. Tryck på «Inställningar».
Press «Settings».
3. Tryck på «Dölj appar».
Press «Hide apps».
4. Ställ in kryssrutan på «Inställningar» och tryck på «Klar».
Set the checkmark.