Funkcje

Rejestrator połączeń na Androida

Połączenie telefoniczne

Połączenia telefoniczne z numerem telefonu, nazwa z listy kontaktów, czas trwania połączenia i głosu. Ucz się więcej...

Czytaj SMS z innych telefonów

SMS/MMS

SMS i MMS z tekstem wiadomości, treści multimediów, numer telefonu i nazwy z listy kontaktów. Ucz się więcej...

Nagraj dotyka ekranu

Dotykanie ekranu

Dotknie ekranu z nazwą i identyfikatorem aplikacji oraz dotknięty tekstem. Ucz się więcej...

Keylogger na Androida

Naciśnięcie klawiszy

Zmiany tekstu w polach wprowadzania tekstu z nazwą i identyfikatorem aplikacji. Ucz się więcej...

Nagraj odwiedzanych stron internetowych

Strony internetowe

URL odwiedzanych stron internetowych. Wszystkie wspólne przeglądarki są obsługiwane. Ucz się więcej...

Nagraj wyświetlane powiadomienia

Powiadomienia

Wyświetlane powiadomienia z tytułem, tekstem i identyfikatorem aplikacji. Ucz się więcej...

Śledzić lokalizację urządzenia

Lokalizacja

Śledzić lokalizację urządzenia. Ucz się więcej...

Zdjęcia i filmy dodane do galerii

Galeria

Zdjęcia i filmy dodane do galerii. Ucz się więcej...

Bierze covert zdjęcie z frontową kamerą

Kamera

Wykonuje zdjęcie z frontową kamerą, gdy wyświetlacz zostanie włączony. Ucz się więcej...

Nagrywaj zrzuty ekranu telefonu

Zrzuty ekranu

Przechwyty zrzuty ekranu w dowolnie wybieralny interwał, rozmiar i jakość. Ucz się więcej...

Lista kontaktów książki adresowej

Kontakty

Lista kontaktów książki telefonicznej ze wszystkimi dostępnymi danymi, w tym zdjęcie kontaktowe. Ucz się więcej...

Wydarzenia kalendarza

Kalendarz

Generuje listę wszystkich zdarzeń kalendarza. Ucz się więcej...

Lista zainstalowanych aplikacji

Aplikacje

Generuje listę wszystkich zainstalowanych aplikacji ze wszystkimi dostępnymi danymi. Ucz się więcej...