Zezwalaj na połączenie danych w tle


System operacyjny Android może blokować korzystanie z połączenia danych w tle dla Android Spy. Poniższy samouczek pokazuje, jak zezwolić na połączenie danych w tle dla systemu Android Spy.

1. Otwórz ustawienia Android Spy. Stuknij w «Połączenie danych w tle», a zostaniesz przekierowany do ustawień połączenia danych.
2. Upewnij się, że opcje «Zezwalaj na transmisję danych w tle» i «Zezwalaj na tło przy włączonym oszczędzaniu danych» są włączone.