Nagraj dotyka ekranu

Nagraj dotyka ekranuAndroid Spy posiada wyjątkową funkcję, aby uchwycić akcenty. Ta funkcja rejestruje nazwę i identyfikator aplikacji oraz dotknięty tekst. Jest to pomocne, jeśli użytkownik naciśnięty na przykład przycisk.

Przetestuj 3 dni za darmo!

Wymagania
Ta funkcja wymaga, aby usługa dostępności dla Android Spy musi być aktywowana ręcznie. Korzystanie z tej usługi dostępności umożliwia Android Spy do nagrywania dotyk na ekranie. Usługa dostępności jest również wymogiem dla innych funkcji Android Spy. Postępuj zgodnie z tym link, aby uzyskać szczegółowy opis, jak aktywować usługę dostępności dla Android Spy.

Notatka
Ta funkcja nie jest dostępna w niektórych wrażliwych aplikacjach, takich jak internetowe aplikacje bankowe i przeglądarze w trybie incognito. Nie jest to ograniczenie Android Spy, ale ograniczenie systemu operacyjnego Android.