Wsparcie

Należy pamiętać, że możemy obsługiwać żądania wsparcia tylko w języku angielskim. Wysyłanie załączników może trwać dłużej. Nie zamykaj okna, dopóki nie pojawi się potwierdzenie odbioru.

Opisz problem jak najbardziej szczegółowo.

Zrzut ekranu lub plik ilustrujący problem.