Włącz tryb ułatwień dostępu


W tym samouczku pokazano, jak włączyć dostępność dla systemu Android Spy w celu rejestrowania dotknięć i zmian tekstu. Należy pamiętać, że niektóre urządzenia Xiaomi mają błąd uniemożliwiający aktywację usługi ułatwień dostępu.

1. Otwórz ustawienia Android Spy i dotknij opcji «Działania».
2. Dotknąć «Dotykanie ekranu» lub «Klawisze». Otworzy się okno dialogowe z wyjaśnieniem dalszego postępowania.
3. Ta strona wygląda nieco inaczej w różnych wersjach Androida. Wystarczy wyszukać «Usługi».
4. Dotknąć «Przystępność».
5. Aktywuj «Przystępność» i puknij «Wróć», aż powrócisz do ustawień.