Dezaktywuj powiadomienie o użytkowaniu danych mobilnych

System Android może wyświetlać powiadomienia, jeśli aplikacja, działa w tle, używa połączenia danych mobilnych. Ten samouczek pokazuje, jak wyłączyć to powiadomienie.

1. Otwórz ustawienia Android Spy. Naciśnij «Powiadomienie o użytkowaniu danych mobilnych».
Naciśnij «Powiadomienie o użytkowaniu danych mobilnych».
2. Dezaktywuj «Pokaż powiadomienie».
Dezaktywuj «Pokaż powiadomienie».