Ukryj symbol aplikacji


W tym samouczku pokazano, jak ukryć symbol aplikacji w programie uruchamiającym aplikacje.

Otwórz ustawienia Android Spy i włącz «Ukryj symbol aplikacji». Ukrywa to symbol aplikacji w programie uruchamiającym aplikacje. Po aktywacji ustawienia tej aplikacji można uruchomić tylko z określonym numerem telefonu.
Opcja «Ukryj symbol aplikacji» nie ma wpływu na system Android 10 lub nowszy. Zamiast tego użyj «Uruchom aplikację przekierowującą». Spowoduje to przekierowanie początku z programu uruchamiającego aplikacje do ustawień systemowych. Po aktywacji ustawienia tej aplikacji można uruchomić tylko z określonym numerem telefonu.