ปิดใช้งานการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลมือถือ

ระบบ Android อาจแสดงการแจ้งเตือนเมื่อแอปทำงานในพื้นหลังใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือ บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีปิดการใช้งานการแจ้งเตือนนี้

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «การแจ้งเตือนการใช้ข้อมูลมือถือ»
กด «การแจ้งเตือนการใช้ข้อมูลมือถือ»
2. ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»
ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»