Support

Vær oppmerksom på at vi bare håndterer supportforespørsler på engelsk. Det kan ta lengre tid å sende filvedlegg. Ikke lukk vinduet før det vises en bekreftelse på kvitteringen.

Vennligst beskriv problemet så detaljert som mulig.

Skjermbilde eller fil for å illustrere problemet.