Deaktiver automatisk registrering av samtaler

For å ta opp tale for telefonsamtaler må systemets interne samtaleopptaksfunksjon være slått av. Denne opplæringen viser hvordan du slår av denne funksjonen for automatisk registrering av samtaler.

1. Åpne telefonappen.
Åpne telefonappen.
2. Trykk på menysymbolet øverst til høyre og deretter på «Innstillinger».
Trykk på menysymbolet øverst til høyre og deretter på «Innstillinger».
3. Trykk på «Ta opp samtaler».
Trykk på «Ta opp samtaler».
4. Slå av «Automatisk opptak av samtaler».
Slå av «Automatisk opptak av samtaler».