ปิดใช้งานบันทึกการโทรอัตโนมัติ

ในการบันทึกเสียงสำหรับการโทร จะต้องปิดคุณสมบัติการบันทึกการโทรภายในของระบบ บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีปิดคุณสมบัติบันทึกการโทรอัตโนมัติ

1. เปิดแอพโทรศัพท์
เปิดแอพโทรศัพท์
2. กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนขวาแล้วคลิกการตั้งค่า
กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนขวาแล้วคลิกการตั้งค่า
3. กด «บันทึกการโทร»
กด «บันทึกการโทร»
4. ปิด «บันทึกการโทรอัตโนมัติ»
ปิด «บันทึกการโทรอัตโนมัติ»