ปิดใช้งานบันทึกการโทรอัตโนมัติ


ในการบันทึกเสียงสำหรับการโทร จะต้องปิดคุณสมบัติการบันทึกการโทรภายในของระบบ บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีปิดคุณสมบัติบันทึกการโทรอัตโนมัติ

1. เปิดแอพโทรศัพท์
2. กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนขวาแล้วคลิกการตั้งค่า
3. กด "บันทึกการโทร"
4. ปิด "บันทึกการโทรอัตโนมัติ"