ฟังก์ชั่นการบันทึกการโทรในตัว Android

ฟังก์ชั่นการบันทึกการโทรแบบแอนดรอยด์จะต้องเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานขึ้นอยู่กับวิธีที่เลือกในการตั้งค่าของ Android Spy

1. เปิดแอพโทรศัพท์
เปิดแอพโทรศัพท์
2. กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนขวาแล้วคลิกการตั้งค่า
กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนขวาแล้วคลิกการตั้งค่า
3. กด «บันทึกการโทร»
กด «บันทึกการโทร»
4. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน «บันทึกการโทรอัตโนมัติ»
บันทึกการโทรอัตโนมัติ