อนุญาตการเชื่อมต่อข้อมูลพื้นหลัง

ระบบปฏิบัติการ Android สามารถบล็อกการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลพื้นหลัง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ «Data Saver» เปิดใช้งาน ในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถเห็นระเบียนใหม่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ บทช่วยสอนด้านล่างแสดงวิธีอนุญาตการเชื่อมต่อข้อมูลพื้นหลังสำหรับ Android Spy แม้ว่าโหมด «Data Saver» จะใช้งานอยู่

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «การเชื่อมต่อข้อมูลเบื้องหลัง»
การเชื่อมต่อข้อมูลเบื้องหลัง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ «อนุญาตการใช้ข้อมูลแบ็กกราวด์» และ «อนุญาตให้ใช้พื้นหลังในขณะที่เปิดการประหยัดอินเทอร์เน็ต»
อนุญาตการใช้ข้อมูลแบ็กกราวด์