อนุญาตการเชื่อมต่อข้อมูลพื้นหลัง


ระบบปฏิบัติการ Android สามารถบล็อกการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลพื้นหลังสำหรับ Android Spy บทช่วยสอนด้านล่างแสดงวิธีอนุญาตการเชื่อมต่อข้อมูลพื้นหลังสำหรับ Android Spy

1. เปิดการตั้งค่าของ Android Spy แตะที่ «การเชื่อมต่อข้อมูลเบื้องหลัง» และคุณจะนำคุณไปยังการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูล
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้ «อนุญาตการใช้ข้อมูลแบ็กกราวด์» และ «อนุญาตให้ใช้พื้นหลังในขณะที่เปิดการประหยัดอินเทอร์เน็ต»