เปิดใช้งานบริการการเข้าถึง


บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีเปิดใช้งานการเข้าถึงสำหรับ Android Spy เพื่อบันทึกการสัมผัสและการเปลี่ยนแปลงข้อความ โปรดทราบว่าอุปกรณ์ Xiaomi บางรุ่นมีข้อบกพร่องที่ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานบริการการเข้าถึงได้

1. เปิดการตั้งค่าสำหรับ Android Spy แล้วแตะ «กิจกรรม»
2.แตะ «การกดแป้นพิมพ์» กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นพร้อมคำอธิบายวิธีดำเนินการต่อไป
3. หน้านี้ดูแตกต่างกันเล็กน้อยใน Android เวอร์ชันต่างๆ เพียงมองหา «บริการ»
4. แตะ «การช่วยการเข้าถึง»
5. เปิดใช้งาน «การช่วยการเข้าถึง» แล้วแตะ «ย้อนกลับ» จนกว่าคุณจะกลับไปที่การตั้งค่า