Aktiver tilgjengelighet


Denne veiledningen viser hvordan du aktiverer tilgjengelighet for Android Spy for å registrere innslag og tekstendringer. Vær oppmerksom på at noen Xiaomi-enheter har en feil som forhindrer at en tilgjengelighetstjeneste aktiveres.

1. Åpne innstillingene for Android Spy og klikk på «Aktiviteter».
2. Klikk på «Skjerm berører» eller «Tastetrykk». En dialog åpnes med en forklaring på hvordan du kan gå videre.
3. Denne siden ser litt annerledes ut i forskjellige versjoner av Android. Bare ute etter «Tjenester».
4. Trykk på «Tilgjengelighet».
5. Aktiver «Tilgjengelighet» og trykk på «Tilbake» til du kommer tilbake til innstillingene.