Aktiver tilgjengelighet


Denne veiledningen viser hvordan du aktiverer tilgjengelighet for Android Spy for å registrere innslag og tekstendringer.

1. Åpne innstillingene for Android Spy og klikk på «Aktiviteter».
2. Klikk på «Skjerm berører» eller «Tastetrykk». En dialog åpnes med en forklaring på hvordan du kan gå videre.
3. This page looks slightly different in different versions of Android. Just looking for «Services» and touch on «Accessibility».
4. Switch on «Accessibility». After that touch two times the back button to return to the settings.