ซ่อนสัญลักษณ์แอพ


บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีซ่อนสัญลักษณ์แอปในเครื่องเรียกใช้งานแอป คุณต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ «บันทึกการโทร» สำหรับ Android Spy จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้

เปิดการตั้งค่าสำหรับ Android Spy และเปิดใช้งาน «ซ่อนสัญลักษณ์แอป» ตัวเลือกนี้จะซ่อนสัญลักษณ์ของแอปในเครื่องเรียกใช้งานแอป การตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถเริ่มต้นได้โดยโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุเท่านั้น ฟีเจอร์นี้ไม่มีผลกับ Android 10 ขึ้นไป
ใน Android 10 ขึ้นไปให้ใช้ «เปลี่ยนเส้นทางแอปเริ่มต้น» แทน «ซ่อนสัญลักษณ์แอป» ตัวเลือกนี้เปลี่ยนเส้นทางการเริ่มต้นจากตัวเรียกใช้งานแอปไปยังการตั้งค่าระบบ การตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถเริ่มต้นได้โดยโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุเท่านั้น