Skjul app-symbolet

Fra og med Android 10 må Android Spy-appen installeres med installasjonsprogrammet for Android eller Windows for å skjule symbolet i lanseringen. Det er fortsatt muligheten i enheter av noen produsenter (f.eks. Samsung) for å skjule app-symbolet i App-Launcher. Ellers kan starten omdirigeres til systeminnstillingene med følgende alternativ:

I Android 9 og før bare ett alternativ må aktiveres:

Åpne innstillingene for Android Spy. Aktiver «Skjul app-symbolet». Symbolet vil bli skjult etter noen sekunder eller etter en enhetstart på nytt. Etter at dette alternativet er aktivert, kan Android Spy-innstillingene bare åpnes ved å ringe det spesifiserte telefonnummeret.
Skjul app-symbolet

Samsung-Enheter

1. Trykk på et gratis sted på startskjermbildet i ca. 3 sekunder.
Press on a free place.
2. Trykk på «Innstillinger».
Press «Settings».
3. Trykk på «Skjul apper».
Press «Hide apps».
4. Sett merkevaren på «Innstillinger» og trykk «OK».
Set the checkmark.