สั่งซื้อและใช้รหัสคูปอง

รหัสคูปองสามารถสร้างใบอนุญาตใหม่ รันไทม์ของใบอนุญาตที่สร้างขึ้นจะเริ่มขึ้นเมื่อรหัสคูปองถูกส่งในหน้าใบอนุญาต

วิธีซื้อรหัสคูปอง
สามารถซื้อรหัสคูปองได้ในหน้าการสั่งซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าเครื่องหมายถูกที่«รหัสคูปองแทนใบอนุญาต»ก่อนที่คุณจะกดปุ่มสั่งซื้อ คุณจะได้รับรหัสคูปองพร้อมอีเมลที่มีการยืนยันการสั่งซื้อ

วิธีใช้รหัสคูปองวิธีใช้รหัสคูปอง
เยี่ยมชมหน้าใบอนุญาตป้อนรหัสคูปอง (1) ตามที่อธิบายไว้ในภาพหน้าจอต่อไปนี้และกดปุ่มส่ง (2) รันไทม์ของใบอนุญาตที่สร้างขึ้นจะเริ่มขึ้นเมื่อรหัสคูปองถูกส่งในหน้าใบอนุญาต