ปิดใช้งานตัวบ่งชี้ความเป็นส่วนตัว

เริ่มต้นด้วย Android 12 ตัวบ่งชี้สีเขียวที่มุมขวาบนจะปรากฏขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าถึงกล้องไมโครโฟนหรือตำแหน่ง เพื่อหลีกเลี่ยงตัวบ่งชี้ที่น่ารำคาญนี้จนถึงอุปกรณ์ต่อไปจึงต้องติดตั้ง Android Spy ด้วยแอพต่อไปนี้:

โปรดทราบว่าตัวบ่งชี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากรีสตาร์ทอุปกรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงตัวบ่งชี้นี้อย่างถาวรอุปกรณ์จะต้อง rooted และ Android Spy จะต้องได้รับ root-การเข้าถึง

หาก Root เป็นไปไม่ได้การตั้งค่าต่อไปนี้จะต้องเปลี่ยนในการกำหนดค่า Android Spy เพื่อหลีกเลี่ยงตัวบ่งชี้: